teletermostati


915.C

teletermostato Digit EWPC 902 24 V per sonda PTC

915.CA

teletermostato Digit EWPC 902 12 V per sonda PTC

915.CB

teletermostato Digit EWPC 902 24 V per sonda PT

915.CC

teletermostato Digit EWPC 902 12 V per sonda PT

915.CE

teletermostato Digit EWPC 901 24 V per sonda PTC

915.D

teletermostato Digit EWPC 800 220 V per sonda PTC

915.E

teletermostato Digit EWPC 800 24 V per sonda PTC

915.F

teletermostato Digit EWPC 800/T 220 V per sonda PT

915.G

teletermostato Digit EWPC 800/T 24 V per sonda PT

915.S

sonda PTC l=1600 -20° a +80° con bulbo l=30

915.SA

sonda PTC l=2900 -55° a +140° con bulbo l=30

915.SB

sonda PT l=2900 0° a 350° con bulbo l=100

915.SC

sonda PT 8X250 0° a 350°

Vendita
sonda PT l=2900 0° a 350° con bulbo l=100
51,42 € 51.42 EUR
Vendita
sonda PT 8X250 0° a 350°
63,05 € 63.05 EUR