Prontotop per presse industriali


293.020.B
293.020.BB

Prontotop inferiore U42 blu HR3 A=290 B=1110 C=360

293.020.J
293.025.B
293.025.BB

Prontotop inferiore U45 blu HR3 A=290 B=1200 C=400

293.025.J
293.030.B
293.030.BB

Prontotop inferiore U47 blu HR3 A=300 B=1220 C=420

293.030.J
293.035.B
293.035.BB

Prontotop inferiore U52 blu HR3 A=330 B=1350 C=460

293.035.J
293.040.B

Prontotop inferiore UT azzurro HR3 A=280 B=1240 C=420

293.040.BB

Prontotop inferiore UT blu HR3 A=280 B=1240 C=420

293.040.J
293.045.B
293.045.BB

Prontotop inferiore UT LEG blu HR3 A=280 B=1250 C=550

293.045.J
293.050.B
293.050.BB

Prontotop inferiore LEG blu HR3 A=400 B=1230 C=500